Biziň hödürleýän zatlarymyz

Aýratyn önümler

Biz hakda

Biz her dürli awtoulag elektroniki önümlerini hünärmen üpjün ediji, awtoulag kody okaýjy anyklaýyş guralyny, awtoulagyň kellesini görkezýän displeýi, awtoulag hereketlendirijisini dolandyryjy, awtoulag batareýasyny barlaýjy, awtoulag güýçlendirijileri we beýleki awtoulag esbaplary.Her aýda azyndan 2 görnüşli täze önüm çykarylýar.
Koprak oka

Zawodymyz

Täze gelenler

gyzgyn önümler